Critters : Jim Eastman encounters a forgotten lifeform in the Californian desert.

Click on the image to get on the section.

Go boldly along the fringes of manmade reality

Painted Desert #1 Vesica Piscis

1957. Tien jaar na het Roswell-incident (lees Hangar 84) gaat een Franse ufoloog, Mark Mazure, op zoek naar de zorgvuldig gewiste sporen van een mogelijke UFO-crash. Zijn enige aanwijzing is een brief van een moteleigenaar in Arizona, die een vreemde, steeds terugkerende droom heeft... Eerste van vier delen. Verschijnt in augustus. Hardcover op liggend formaat. (LD)

Painted Desert #1 Vesica Piscis